Επικαιρότητα

Ενιαίο σύστημα πιστοποίησης για πράσινα προϊόντα

Ενιαίο σύστημα πιστοποίησης για πράσινα προϊόντα Νέο ενιαίο σύστημα πιστοποίησης για τα πράσινα προϊόντα προτείνει η ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος, προκειμένου οι καταναλωτές να επιλέγουν αξιόπιστα προϊόντα. Προτείνονται δυο μέθοδοι μέτρησης της περιβαλλοντικής επίδοσης των προϊόντων που αφορούν στο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Ο σεβασμός στη χρήση φυσικών πόρων, τις πρώτες ύλες, το νερό και την ενέργεια θα βοηθήσει παράλληλα τις επιχειρήσεις να έχουν οικονομία στην παραγωγή τους και θα τονώσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ο επίτροπος Περιβάλλοντος Γιάνες Ποτότσνικ, επισήμανε ότι οι εταιρίες που θα ενταχθούν εθελοντικά σε αυτό το πρόγραμμα, θα επωφεληθούν.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο το 48% των ευρωπαίων καταναλωτών δεν εμπιστεύονται τη σήμανση που οι κατασκευαστές -παραγωγοί τοποθετούν στη συσκευασία, χαρακτηρίζοντας το προϊόν τους πράσινο και φιλικό στο περιβάλλον.

Σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά κυκλοφορούν προϊόντα με διαφορετικές πράσινες πιστοποιήσεις από διαφορετικούς οργανισμούς πιστοποίησης γεγονός που δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές και αύξηση κόστους στη βιομηχανία που αναγκάζεται να πληρώνει διαφορετικούς οργανισμούς για να λάβει την πράσινη σήμανση.

Η χρήση των μεθόδων θα είναι εθελοντική ενώ αποφασίστηκε να υπάρξει τριετής δοκιμαστική περίοδος για να αξιολογηθεί το σύστημα. Παράλληλα θα προωθηθεί η ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών και θα ενθαρρυνθεί η διαφάνεια, η αξιοπιστία, η συγκρισιμότητα και η σαφήνεια στη σήμανση.

 

Πηγή:http://www.skai.gr