Επικαιρότητα

Ποιες ηλεκτρονικές συσκευές είναι οι πιο πράσινες;

Ποιες ηλεκτρονικές συσκευές είναι οι πιο πράσινες; Όπως αποδεικνύεται από τον νέο Οδηγό για πιο Πράσινα Ηλεκτρονικά της Greenpeace, οι επιλογές που κάνουμε ως καταναλωτές έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν την αγορά και να προστατεύσουν το περιβάλλον.

Ο Οδηγός αξιολογεί τις εταιρίες κολοσσούς των ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, υπολογιστές κλπ.) βάσει των επιδόσεών τους σχετικά με την ενέργεια που καταναλώνουν, τη μείωση της ρύπανσης από τοξικά και τη βιωσιμότητα των εταιρικών πρακτικών.

Συγκεκριμένα, η 17η έκδοση του Οδηγού για πιο Πράσινα Ηλεκτρονικά που δημοσιεύει η Greenpeace θέτει μία σειρά από νέα κριτήρια που καταρχάς αξιολογούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Αυτά αφορούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην παραγωγή, την εφοδιαστική αλυσίδα και το σύνολο του κύκλου ζωής των προϊόντων, καθώς και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, τίθενται νέα κριτήρια που αναδεικνύουν τα πιο πράσινα προϊόντα, δηλαδή μέτρα και πρακτικές που καταργούν τη χρήση τοξικών ουσιών, αξιοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά, αυξάνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών και αξιολογούν τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Τέλος, μεγάλη βαρύτητα δίνεται στις πολιτικές που προωθούν τη βιωσιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, με κριτήρια για την προέλευση του χαρτιού, την ανακύκλωση παλιών συσκευών, καθώς και τη χρήση των λεγόμενων “conflict minerals” (ορυκτά, η εξόρυξη των οποίων συνδέεται με ένοπλες συγκρούσεις και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και προέρχονται κυρίως από το Κονγκό).

Αυτά τα νέα κριτήρια συνθέτουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιομηχανίας ηλεκτρονικών συσκευών με στόχο τη δημιουργία πραγματικά βιώσιμων πρακτικών, τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και των πρώτων υλών σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ειδικότερα, η έμφαση που δίνεται στα θέματα ενέργειας στην παρούσα έκδοση καταδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρίες παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη βιομηχανία. Εξίσου σημαντικό είναι να ασκήσουν οι ίδιες οι εταιρίες επιρροή στις κυβερνήσεις για την υιοθέτηση πιο φιλόδοξων νομοθεσιών για την καθαρή – ανανεώσιμη – ενέργεια και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

1. HP 5.9/10

Η HP βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης, έχοντας ανέβει 3 θέσεις από την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού. Έχει υψηλή βαθμολογία για τις βιώσιμες πρακτικές και την ενέργεια, αλλά χρειάζεται βελτίωση στα κριτήρια για πράσινα προϊόντα.

2. Dell 5.1/10

Η Dell έχει ανέβει 8 θέσεις από την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού, με υψηλή βαθμολογία στα κριτήρια για την ενέργεια, εφόσον έχει θέσει στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι το 2015. Έχει χαμηλή βαθμολογία στα κριτήρια για πράσινα προϊόντα.

3. Nokia 4.9/10

Η Nokia έχει πέσει 2 θέσεις από την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού, χάνοντας την πρώτη θέση στα κριτήρια για την ενέργεια, αλλά έχει καλή βαθμολογία στα πράσινα προϊόντα και τις βιώσιμες πρακτικές.

4. Apple 4.6/10

Η Apple έχει ανέβει 5 θέσεις από την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού, με υψηλή βαθμολογία στα πράσινα προϊόντα. Ενώ έχει σχετικά καλή βαθμολογία στις βιώσιμες πρακτικές, έχει χαμηλή βαθμολογία στα κριτήρια για την ενέργεια.

5. Philips 4.5/10

Η Philips έχει πέσει 2 θέσεις από την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού. Έχει υψηλή βαθμολογία για την υποστήριξη προοδευτικών πολιτικών για καθαρή ενέργεια και συνολικότερα στα κριτήρια για την ενέργεια.

6. Sony Ericsson 4.2/10

Η Sony Ericsson έχει υψηλή βαθμολογία στα πράσινα προϊόντα και καλή βαθμολογία στις βιώσιμες πρακτικές, χαμηλή όμως στα κριτήρια για την ενέργεια. Έχει πέσει τέσσερις θέσεις από την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού.

7. Samsung 4.1/10

Η Samsung έχει υψηλή βαθμολογία στις βιώσιμες πρακτικές, αλλά χρειάζεται βελτίωση στα κριτήρια για την ενέργεια, ιδιαίτερα στη χρήση ανανεώσιμων πηγών. Έχει πέσει 2 θέσεις από την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού.

8. Lenovo 3.8/10

Η Lenovo έχει υψηλή βαθμολογία στις βιώσιμες πρακτικές, αλλά χρειάζεται να θέσει υψηλούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχει ανέβει 6 θέσεις από την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού.

9. Panasonic 3.6/10

Η Panasonic έχει μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στα πράσινα προϊόντα. Έχει όμως χαμηλή βαθμολογία στα κριτήρια για την ενέργεια και χρειάζεται να θεσπίσει ένα σαφές πλάνο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχει πέσει 3 θέσεις από την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού.

10. Sony 3.6/10

Η Sony έχει πάρει υψηλή βαθμολογία για την υποστήριξη φιλόδοξων στόχων για το κλίμα στην Ευρώπη, παράλληλα όμως της αφαιρέθηκαν βαθμοί επειδή εναντιώθηκε στη θέσπιση αυστηρών κριτηρίων εξοικονόμησης ενέργειας στην Καλιφόρνια. Έχει πέσει 4 θέσεις από την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού.

11.Sharp 3/10

Η Sharp υποστηρίζει μία νέα νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ιαπωνία, αλλά παίρνει χαμηλή βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια για τις βιώσιμες πρακτικές. Παραμένει στην 11η θέση του Οδηγού, όπως και στην προηγούμενη έκδοση.

12.Acer 2.9/10

Η Acer έχει καλή βαθμολογία για τη σταδιακή κατάργηση επικίνδυνων ουσιών, αλλά έχει χαμηλή βαθμολογία στα κριτήρια για την ενέργεια. Παραμένει στη 12η θέση του Οδηγού, όπως και στην προηγούμενη έκδοση.

13.LG Electronics 2.8/10

Η LG Electronics έχει χαμηλούς στόχους για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και χρειάζεται να αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχει ανέβει 1 θέση από την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού.

13.Toshiba 2.8/10

Η Toshiba έχει σημειώσει κάποια πρόοδο στη σταδιακή κατάργηση επικίνδυνων ουσιών, αλλά χρειάζεται να βελτιώσει τα κριτήρια για την ενέργεια. Έχει ανέβει 3 θέσεις από την προηγούμενη έκδοση του Οδηγού.

15.RIM 1.6/10

Η RIM χρειάζεται να βελτιώσει τις αναφορές και τη δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, σε σχέση με άλλες εταιρίες παραγωγής κινητών τηλεφώνων. Περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στον Οδηγό.

 

Πηγή:http://www.greenpeace.org