Επικαιρότητα

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της Πρέσπας ενώνουν τις δυνάμεις τους

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της Πρέσπας ενώνουν τις δυνάμεις τους Στην ίδρυση ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων για την Πρέσπα, του Prespa Net, προχώρησαν τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις από τις τρεις χώρες που «μοιράζονται» τις λίμνες των Πρεσπών, με σκοπό την προαγωγή των φυσικών αξιών της περιοχής προς όφελος της φύσης και του ανθρώπου μέσω της εφαρμογής κοινών διασυνοριακών δράσεων.

Πριν από μερικές ημέρες, στο χωριό Λαιμός συναντήθηκαν εκπρόσωποι των τριών περιβαλλοντικών οργανώσεων - της PPNEA από την Αλβανία, της MES από την ΠΓΔΜ και της ΕΠΠ (Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών) από την Ελλάδα - και επισημοποίησαν την ίδρυση του περιβαλλοντικού δικτύου για την περιοχή με την υπογραφή συμφωνίας, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τους στόχους και σκοπούς του δικτύου των οργανώσεων, τους τομείς συνεργασίας, και τις ενδεχόμενες κοινές δράσεις που θα αναληφθούν στο μέλλον.

«Είναι προφανές πλέον ότι η αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων στην περιοχή απαιτεί διασυνοριακή προσέγγιση, καθώς οποιαδήποτε αποσπασματική και μονομερής προσέγγιση αποτελεί αναποτελεσματική χρήση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και δεν συμβάλει στην ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ως εκ τούτου, το δίκτυο Prespa Net θα εργαστεί ενεργά για να συνδράμει σε συνεργατικές δράσεις, στη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των λιμνών, στην καλύτερη πληροφόρηση για θέματα οικολογίας και αειφορικής ανάπτυξης, αλλά και για να ζητήσει επαρκείς πολιτικές προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος στην περιοχή» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο του δικτύου αυτού, οι τρεις οργανώσεις έκαναν το πρώτο βήμα και δεσμεύτηκαν για την προστασία της μοναδικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Πρέσπας, αλλά και για την προώθηση της αειφορικής κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί πως το δίκτυο Prespa Net δεν αποτελεί μία νέα συνεργασία, καθώς οι τρεις οργανώσεις έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές στο παρελθόν για τη δημιουργία και εφαρμογή κοινών δράσεων, αλλά πρόκειται ουσιαστικά για επισημοποίηση και συστηματικοποίηση αυτής της συνεργασίας.

 

Πηγή:http://www.newsbeast.gr