Επικαιρότητα

Ευρωκοινοβούλιο: Διάλυση πλοίων με σεβασμό του περιβάλλοντος

Ευρωκοινοβούλιο: Διάλυση πλοίων με σεβασμό του περιβάλλοντος Τη δημιουργία δικτύου διαλυτηρίων πλοίων εγκεκριμένων από την ΕΕ προς τα οποία θα κατευθύνονται όλα τα πλοία που είναι εγγεγραμμένα σε ευρωπαϊκά νηολόγια προωθεί η ΕΕ με στόχο τη μείωση των δραματικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί το σημερινό ανεξέλεγκτο καθεστώς σε σειρά χωρών σε όλο τον κόσμο.

Μάλιστα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε στις 26 Μαρτίου σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως σημειώνει ο εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου, Σουηδός ευρωβουλευτής των Πρασίνων Carl Schlyter, «σήμερα τα περισσότερα ευρωπαϊκά πλοία καταλήγουν στις ακτές της Νοτιοανατολικής Ασίας όπου διαλύονται με μεγάλη επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος».

Με την ψηφοφορία στην επιτροπή Περιβάλλοντος, δημιουργείται κατάλογος διαλυτηρίων που εφαρμόζουν τους υφιστάμενους κανόνες για τη διαχείριση επικινδύνων ουσιών και την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Βασική παράμετρος είναι η πρόβλεψη ποινών και αντικινήτρων για πλοιοκτήτες που δεν συμμορφώνονται αλλά και κινήτρων για την εκ μέρους τους χρήση μόνο των εγκεκριμένων διαλυτηρίων. Επιπλέον θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύουν για την αποστολή πλοίου τους για διάλυση, ώστε να είναι ευκολότερη η παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους.

Μέχρι στιγμής η παράκαμψη της ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας που απαγορεύει την εξαγωγή επικινδύνων υλικών σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ είναι ευρέως διαδεδομένη και μόνο το 2012 κατεγράφη αύξηση 75% στην αποστολή ευρωπαϊκών πλοίων για διάλυση στο Μπαγκλαντές, την Κίνα, την Ινδία και το Πακιστάν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε στη νομοθεσία σειρά οικονομικών κινήτρων για την ασφαλή διάλυση, μεταξύ άλλων τη δημιουργία ειδικού ταμείου στο οποίο θα συμβάλλουν υποχρεωτικά οι εταιρίες σε κάθε κατάπλου πλοίου τους σε λιμάνι της Ένωσης.

 

Πηγή:http://www.agronews.gr