Επικαιρότητα

Σε λειτουργία η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Κόρινθος Power

Σε λειτουργία η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Κόρινθος Power Ξεκίνησε η εμπορική λειτουργεία της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της «Κόρινθος Power A.E.» στους Αγ. Θεόδωρους Κορινθίας ισχύος 436,6 MW

Στην ως άνω ανακοίνωση προέβει ο Κύριος Ντίνος Μπενρουμπή, Γενικός Διευθυντής της Protergia του Ομίλου Μυτιληναίου στο 1ο στρατηγικό συνέδριο για τον κλάδο της ενέργειας με θέμα τις επενδύσεις στην ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στις 31 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για θερμική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούμενη από συνδυασμό αεριοστρόβιλου με ατμοστρόβιλο και η οποία συμπεριλαμβάνει λέβητα ανάκτησης θερμότητας, τριφασική σύγχρονη γεννήτρια και λοιπές συνοδευτικές εγκαταστάσεις, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 436,6 MW.

Αποτελεί ανεξάρτητο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της «Κόρινθος Power» που είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (65%) - Motor Oil (35%) και βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

Ο προυπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 286,8 εκ.€, από τα οποία τα 175€ προέκυψαν από τραπεζική χρηματοδότηση με το υπόλοιπο να αποτελεί την ίδια συμμετοχή των μετόχων.