Επικαιρότητα

Νέα Ιστοσελίδα με Πληροφορίες για τα Υπεράκτια Αιολικά της Γερμανίας

Νέα Ιστοσελίδα με Πληροφορίες για τα Υπεράκτια Αιολικά της Γερμανίας Η νέα ιστοσελίδα www. offshore- windenergie. net παρέχει πληροφορίες και δεδομένα για την αγορά υπεράκτιων αιολικών της Γερμανίας, η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, παρά τα προβλήματα που παρατηρούνται στις συνδέσεις με το δίκτυο ηλεκτρισμού.

Η ιστοσελίδα θα λειτουργεί σαν ένα μητρώο το οποίο θα ανανεώνεται συχνά και θα δίνει μια επικαιροποιημένη εικόνα για τα εν λειτουργία και αδειοδοτημένα έργα στη Γερμανία. Επίσης, θα περιλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία, εκθέσεις και συνδέσμους για την αιολική ενέργεια. Πρόκειται για μια προσπάθεια του Ιδρύματος για την Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια ( Stiftung Offshore- Windenergie), το οποίο έχει τη στήριξη του υπουργείο Περιβάλλοντος και εντάσσεται στο πρόγραμμα OffWEA.

 

Πηγή:http://www.energia.gr