Επικαιρότητα

Σε έλεγχο των συστημάτων ανακύκλωσης προχωρά το ΥΠΕΚΑ

Σε έλεγχο των συστημάτων ανακύκλωσης προχωρά το ΥΠΕΚΑ Στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των δύο συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών προχωρά το ΥΠΕΚΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο ο φορέας που εποπτεύει τα συγκεκριμένα συστήματα, ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) αναθέτει άμεσα σε ελεγκτικούς οίκους εγνωσμένου κύρους τον έλεγχο των δύο συστημάτων, δηλαδή της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και της Ελληνικής Εταιρείας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση «το πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε στρατηγική για την προώθηση της ανακύκλωσης είναι η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος μέτρησης των ποσοτήτων ανακυκλούμενων υλικών».

Οι έλεγχοι αυτοί θα επεκταθούν σε όλα τα συστήματα. Κι αυτό διότι «χωρίς έλεγχο των συστημάτων και των παραγωγών αποβλήτων και την επιβολή, όπου απαιτείται, κυρώσεων, δεν μπορεί η ανακύκλωση να αναπτυχθεί μέσα σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον», σημειώνεται στην ανακοίνωση. Στόχος είναι η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού με στόχο τη μείωση του κόστους και τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος ποιοτικά και ποσοτικά, έτσι ώστε να αποφευχθεί, κατά το δυνατό, περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.

O υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γ. Παπακωνσταντίνου συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (μπαταρίες), ελαστικών οχημάτων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και του εποπτεύοντος των συστημάτων φορέα ΕΟΕΔΣΑΠ.

Ο τομέας της ανακύκλωσης στην χώρα μας αντιμετωπίζει ακόμη πολλά προβλήματα, όπως: πλημμελής γεωγραφική κάλυψη (π.χ. στα νησιά) για ορισμένα απόβλητα όπως είναι οι συσκευασίες, δυσκολία στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης για ορισμένα υλικά (πχ. ξύλο, πλαστικό) και έλλειψη εμπιστοσύνης από τους πολίτες για την αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης και της δράσης των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά και οι δυνατότητες που υπάρχουν για την προώθηση της ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε ότι έχουν ήδη αξιολογηθεί τα πρώτα τρία συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις και σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία, ενώ προχωρά και η αξιολόγηση κι άλλων συναφών συστημάτων. Έχουν γίνει, επίσης, οι νομοθετικές παρεμβάσεις προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει η δημιουργία εγκαταστάσεων αξιοποίησης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις στην Αττική.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση «έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες προκειμένου να απαλειφθούν οι αγκυλώσεις του παρελθόντος και να προχωρήσει η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων ή των δευτερογενών καυσίμων που προέρχονται από απόβλητα, στις περιπτώσεις που αυτό είναι περιβαλλοντικά ασφαλές, όπως π.χ. στις τσιμεντοβιομηχανίες και κάποιες ασβεστοποιίες».

 

Πηγή:http://www.tovima.gr