Επικαιρότητα

Στις 13 Μαρτίου διεξάγεται το Energy Efficiency Conference 2013

Στις 13 Μαρτίου διεξάγεται το Energy Efficiency Conference 2013 Η αποδοτική διαχείριση ενέργειας αντιμετωπίζεται πλέον ως ουσιαστική ανάγκη, τρόπος διαφύλαξης πόρων και αύξησης εσόδων των επιχειρήσεων, καθώς η μείωση του λειτουργικού κόστους είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την κερδοφορία τους. Πράγματι, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση σε πολλαπλά επίπεδα, οι διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων όπως βιομηχανίες, μεταφορές, κτήρια logistics, ξενοδοχεία, κτήρια γραφείων κ.ά., επιτυγχάνουν μείωση κόστους, παράλληλα με περιβαλλοντικά οφέλη.

Η βιομηχανία κατέχει συμμετοχή της τάξης του 24% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα, ο κλάδος των μεταφορών συγκεντρώνει περίπου το 39%, ενώ τα κτήρια του οικιακού και τριτογενούς τομέα αγγίζουν το 24% του εθνικού ενεργειακού ισοζυγίου (στοιχεία Υπ. Ανάπτυξης, 2007). Όπως είναι λογικό, οι εν λόγω τομείς παρακολουθούν με αγωνία την ανοδική πορεία του ενεργειακού κόστους, την αυξανόμενη ανησυχία για τα ενεργειακά αποθέματα και τις ολοένα και πιο έντονες εκκλήσεις για συμμόρφωση ενόψει της απειλής της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Με σαφή, λοιπόν, την ανάγκη για άμεσο σχεδιασμό και δρομολόγηση δράσεων για περιορισμό της καταναλισκώμενης ενέργειας, οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο κατώφλι μίας νέας πραγματικότητας γεμάτης προκλήσεις. Αρωγός στην κατεύθυνση αυτή είναι η ατέρμονη γκάμα διαθέσιμων δράσεων, η ύπαρξη πλέον εξειδικευμένων στελεχών, εταιριών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών αιχμής.

Στόχος συνεδρίου

Το Energy Efficiency Conference έχει ως στόχο την ανάδειξη των πιο αποτελεσματικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν από κορυφαίες εταιρίες του κλάδου της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, σε πολλαπλούς τομείς και διαδικασίες (εσωτερικές λειτουργίες, παραγωγική διαδικασία, κτήρια, εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές, προϊόντα, υπηρεσίες).

Μέσω στοχευμένων εταιρικών case studies θα επικοινωνηθούν βέλτιστες πρακτικές και συνακόλουθα οφέλη, ενώ experts του χώρου θα προσφέρουν στοχευμένη ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες για ενεργειακή διαχείριση και εξοικονόμηση. Με αυτό τον τρόπο θα καταδειχθεί η στρατηγική σημασία της ενεργειακής διαχείρισης, παράλληλα με την ανάδειξή της σε πολύτιμο πόρο και εργαλείο για το συνολικό σύστημα της επιχείρησης.