Επικαιρότητα

Αμπελόκηποι – Μενεμένη: 19 νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Αμπελόκηποι – Μενεμένη: 19 νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Εγκρίθηκε η πρόταση που κατέθεσε ο ∆ήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, για χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, για την αγορά απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων στον τομέα της καθαριότητας, και την απόσυρση 19 παλαιών ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων.

Ένα τεράστιας σημασίας έργο για το ∆ήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης αφού τα νέα οχήματα θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας diesel euro5, που θα οδηγήσει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία προκαλείται από την κυκλοφορία και εκτεταμένη χρήση των παλαιών ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων και θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα.

Η προμήθεια των 19 νέων οχημάτων θα γίνει μέσω δημοσίου ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού ενώ παράλληλα θα υλοποιείται η διαδικασία της απόσυρσης των παλαιών δημοτικών οχημάτων. O εγκεκριμένος συνολικός προϋπολογισμός για το έργο αυτό ανέρχεται σε 2.120.000 Ευρώ(€) και η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης θα είναι έξι (6) μήνες. Το έργο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει την αγορά:

- 9 Απορριμματοφόρων

- 1 Αυτοκινούμενου Πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων

- 1 Φορτηγού Καλαθοφόρου οριζόντιας ανύψωσης έως και 20 μέτρα

- 1 Ανατρεπόμενου Φορτηγού 3,5 τόνων

- 3 Ημιφορτηγών 1 τόνου μονής καμπίνας

- 1 Ημιφορτηγού 1 τόνου (κλειστού τύπου βαν)

- 2 Εκσκαφέων – Φορτωτών (JCB)

- 1 Αναρροφικού σαρώθρου

 

Πηγή:http://www.aftodioikisi.gr