Επικαιρότητα

Ενέργεια από απόβλητα σε μονάδες εκτροφής ζώων

Ενέργεια από απόβλητα σε μονάδες εκτροφής ζώων Με ενέργεια από τα απόβλητά τους θα μπορούν στο εξής να καλύπτουν μέρος των λειτουργιών τους κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία, ελαιοτριβεία, τυροκομεία, κονσερβοποιίες φρούτων και άλλες μονάδες με συναφή δραστηριότητα.

Ο υπουργός περιβάλλοντος Ευάγγελος Λιβιεράτος υπέγραψε σχετική υπουργική απόφαση καθορίζοντας τους περιβαλλοντικούς όρους για παραγωγή ενέργειας από βιομάζα.

Με τη νέα υπουργική απόφαση μειώνεται σημαντική η γραφειοκρατία για την ενθάρρυνση της ενεργειακής αξιοποίησης των απόβλητων και τη μετατροπή τους σε βιοαέριο.

 

Πηγή:http://www.skai.gr