Επικαιρότητα

Μόλις το 1% των μετάλλων υψηλής τεχνολογίας ανακυκλώνεται στην Ε.Ε.

Μόλις το 1% των μετάλλων υψηλής τεχνολογίας ανακυκλώνεται στην Ε.Ε. Αρκετά χαμηλοί χαρακτηρίζονται οι ρυθμοί ανακύκλωσης στα μέταλλα υψηλής τεχνολογίας στην Ευρώπη, συγκριτικά με τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησής τους, καθώς λιγότερο από το 1/3 των 60 μετάλλων ανακυκλώνονται σε ποσοστό πάνω του 50%, ενώ 34 στοιχεία ανακυκλώνονται σε ποσοστό κάτω του 1%.

Συγκεκριμένα, χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης παρατηρούνται στα σπάνια μέταλλα, αλλά και το λίθιο, που είναι απαραίτητο για τις μπαταρίες και το ίνδιο που χρησιμοποιείται στις οθόνες αφής. «Η ανακύκλωση των μετάλλων υψηλής τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται κάτω του 1% και η Ευρώπη δεν έχει ηθική νομιμοποίηση να κατηγορεί την Κίνα για επιβολή απαγόρευσης στις εξαγωγές σπάνιων μετάλλων», όπως δηλώνει ο αρμόδιος για το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), Ernst Ulrich von Weizsacker, με αφορμή την παρουσίαση της νέας μελέτης που δημοσίευσε η Επιτροπή Φυσικών Πόρων του UNEP. «Το πρόβλημα είναι ότι οι χαμηλοί ρυθμοί ανακύκλωσης αφορούν πολύτιμα μέταλλα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση σήμερα», υπογραμμίζει ο κ. Weizsacker, πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Φυσικών Πόρων του UNEP. Η χαμηλή απόδοση στην ανακύκλωση μετάλλων είναι ιδιαίτερα απογοητευτική καθώς, όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης, τα μέταλλα είναι από τη φύση τους ανακυκλώσιμα.

Αποδοτική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Η.Ε. για το Περιβάλλον, δρομολόγησε δύο σημαντικές εκθέσεις στις οποίες γίνεται έκκληση για ριζικές μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους σπανίζοντες πόρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην πρώτη έκθεση καταγράφονται οι τεράστιες δυνατότητες αύξησης των ρυθμών ανακύκλωσης μετάλλων, απ' όπου διαπιστώνεται πως μόνο 18 μέταλλα ανακυκλώνονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% και η ανακύκλωση της πλειονότητάς τους δεν φθάνει καν το 1%.

Στη δεύτερη έκθεση, υπογραμμίζεται η ανάγκη ριζικής αποσύνδεσης, ούτως ώστε να αποφευχθεί μια παγκόσμια κρίση πόρων μέχρι το 2050, ενώ περιλαμβάνονται επιστημονικά σενάρια για τη μελλοντική κατανάλωση πόρων. Οι δύο εκθέσεις, οι οποίες συνδυάστηκαν από τη Διεθνή Επιτροπή Πόρων, καλούν τους νομοθέτες και τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής να βρουν τρόπους περιορισμού της χρήσης πόρων και αύξησης της ανακύκλωσης. Η δημοσίευσή τους ανοίγει το δρόμο για τον επικείμενο «οδικό χάρτη για μια Ευρώπη που θα αξιοποιεί αποδοτικά τους πόρους». Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Ευρωπαίος επίτροπος Janez Potocnik δήλωσε: «Οι εκθέσεις αυτές υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη στροφής προς μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, οικονομία. Σκιαγραφούν με σαφήνεια τα τεράστια προβλήματα που μας περιμένουν, είμαι όμως πεπεισμένος ότι μπορούμε να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Η Επιτροπή ολοκληρώνει έναν «οδικό χάρτη προς μια Ευρώπη που θα αξιοποιεί αποδοτικά τους πόρους», όπου καθορίζεται ένα χρονοδιάγραμμα μετασχηματισμών και προλειαίνεται το έδαφος για τα επόμενα βήματα. Χρειάζεται τώρα να γίνει ένας αποτελεσματικός διάλογος με τα κράτη- μέλη, δεδομένου ότι θα απαιτηθούν σημαντικές αποφάσεις σε τομείς όπως είναι η φορολογική μεταρρύθμιση και η κατάργηση αναποτελεσματικών επιχορηγήσεων. Χαιρετίζω επίσης την έκκληση για εστίαση της προσοχής στην ανακύκλωση».

Ανακύκλωση και σύγχρονη τεχνολογία

Παρά τις ανησυχίες της βιομηχανίας για τη σπανιότητα και τις υψηλές τιμές, μόνο το ένα τοις εκατό περίπου ορισμένων στρατηγικής σημασίας μετάλλων υψηλής τεχνολογίας ανακυκλώνονται. Οι υπόλοιπες ποσότητες απλώς απορρίπτονται και καταλήγουν στο τέλος του κύκλου ζωής κάποιων προϊόντων. Η νέα έκθεση επισημαίνει ότι χωρίς να επιτελεσθούν ριζικές αλλαγές στις εν λόγω πρακτικές, μέταλλα σπανίων γαιών κρίσιμης σημασίας, υψηλής εξειδίκευσης και σπανιότητας θα μπορούσαν να καταστούν κατά βάσιν απρόσιτα για τη σύγχρονη τεχνολογία. Μέταλλα όπως ο σίδηρος και ο χάλυβας, ο χαλκός, το αλουμίνιο, ο μόλυβδος και ο κασσίτερος, αντιθέτως, γνωρίζουν ρυθμούς ανακύκλωσης μεταξύ 25 τοις εκατό και 75 τοις εκατό συνολικά, μολονότι σε ορισμένες αναπτυσσόμενες οικονομίες οι αναλογίες είναι χαμηλότερες.

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2050

Στην έκθεση για την «Αποσύνδεση της χρήσης φυσικών πόρων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την οικονομική ανάπτυξη» διαπιστώνεται ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα, η κατανάλωση πόρων ενδέχεται να τριπλασιαστεί μέχρι το 2050, με αποτέλεσμα η ετήσια κατανάλωσή τους να ανέρχεται σε 140 δισ. τόνους ανόργανων υλών, μεταλλευμάτων, ορυκτών καυσίμων και βιομάζας. Δεδομένου ότι σαφέστατα αυτό δεν είναι δυνατό, η λύση συνίσταται στην «αποσύνδεση» της οικονομικής ανάπτυξης από τους ρυθμούς κατανάλωσης φυσικών πόρων, μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων. Προτείνονται τρία σενάρια, εκ των οποίων το πλέον φιλόδοξο προβλέπει τον περιορισμό, στον ανεπτυγμένο κόσμο, της κατά κεφαλήν χρήσης κατά δύο τρίτα, από τα τρέχοντα επίπεδα των 16 τόνων ετησίως, ενώ οι άλλες χώρες παραμένουν στα σημερινά επίπεδα.

 

Πηγή:http://www.imerisia.gr