Επικαιρότητα

Η πρώτη θερμαινόμενη γέφυρα

Η πρώτη θερμαινόμενη γέφυρα Στο Berkenthin της Γερμανίας, πάνω από τη διώρυγα του Έλβα, τα αυτοκίνητα διασχίζουν την πρώτη θερμαινόμενη γέφυρα. Χάρη στο γεωθερμικό σύστημα που εγκαταστάθηκε, θερμαίνεται η επιφάνειά της, αποτρέποντας τη δημιουργία πάγου τις ημέρες και – κυρίως –τις νύχτες του χειμώνα.

Υπόγεια ύδατα χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας της γέφυρας τα οποία όταν περάσουν μέσα από τον αγωγό θέρμανσης οδηγούνται στο κανάλι. Υψηλής τεχνολογίας σύστημα μέτρησης και ελέγχου παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία της επιφάνειας του οδοστρώματος και της γύρω περιοχής. Σε περίπτωση που το κρίσιμο όριο θερμοκρασία των 4°C επιτευχθεί, ενεργοποιείται η λειτουργία θέρμανσης της γέφυρας. Από την άλλη πλευρά, αν η επιφάνεια του δρόμου αγγίξει τους 50°C το καλοκαίρι, ενεργοποιείται η λειτουργία ψύξης της γέφυρας.