Επικαιρότητα

Η ανακύκλωση επί τροχών...

Η ανακύκλωση επί τροχών... Η οριστική διαγραφή και ανακύκλωση του παλιού μας αυτοκινήτου –με ή χωρίς απόσυρση- μας γλιτώνει από ένα σημαντικό ποσό χρημάτων, ενώ συμβάλλει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στην Ευρώπη, τα οχήματα που εγκαταλείπονται κάθε χρόνο φτάνουν τα 8-9 εκατομμύρια και ανήκουν στην κατηγορία των ΟΤΚΖ (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής). Σήμερα, το 75% των μερών ενός αυτοκινήτου μπορεί να ανακυκλωθεί, ενώ από την 1/1/2015, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ανακτούν το 95% των στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί και να ανακυκλώνουν το 85%.

Η ανακύκλωση στην Ελλάδα

Μέχρι το 2004, την ευθύνη των εγκαταλελειμμένων οχημάτων είχε ο εκάστοτε δήμος, ο οποίος τα συγκέντρωνε και τα παρέδιδε στον ΟΔΔΥ. Από τον Ιανουάριο του 2004, η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει με τη σύσταση της ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος), η οποία συστάθηκε από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στην Ελλάδα και τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ. Σήμερα λειτουργεί ένα αυτοχρηματοδοτούμενο σύστημα δωρεάν παραλαβής και επεξεργασίας των ΟΤΚΖ, το οποίο αποτελείται από ένα δίκτυο ανεξάρτητων επιχειρήσεων , στις οποίες απευθυνόμαστε για να διαγράψουμε το όχημά μας.

Πρόοδος

Το 2004, με τη σύσταση της ΕΔΟΕ, τα ανακυκλωθέντα αυτοκίνητα στην Ελλάδα έφτασαν τα 1.080. Τα επόμενα χρόνια, οι αριθμοί πολλαπλασιάστηκαν, με κορύφωση το 2009 που εφαρμόστηκε η κρατική απόσυρση και 146.713 αυτοκίνητα οδηγήθηκαν στην πρέσα. Φέτος, μέχρι στιγμής, χάρη και στην απόσυρση έχουν ανακυκλωθεί 68.430 οχήματα, ενώ το συνολικό νούμερο της 8ετίας είναι 432.870.

Πιστοποιητικό καταστροφής

Με την παράδοση του αυτοκινήτου δίνεται η βεβαίωση παραλαβής. Οκτώ μέρες μετά θα αποσταλεί ταχυδρομικώς το πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγραφο για την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου. Η άδεια και οι πινακίδες παραδίδονται στο κέντρο και μετά την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής, τα νομιμοποιητικά έγγραφα αποστέλλονται στις αρμόδιες Aρχές.

Τα δικαιολογητικά

Το αυτοκίνητο μπορεί να παραδοθεί στα αδειοδοτημένα κέντρα ανακύκλωσης από το νόμιμο ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα είναι η άδεια κυκλοφορίας, οι πινακίδες και η αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του παραδίδοντος. Αν κάποια από τα παραπάνω έγγραφα έχουν χαθεί ή αν πρόκειται για διαγραφή εταιρικών αυτοκινήτων, απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

Τι συμβαίνει στα οχήματα που παραδίδονται

Τα παλαιά οχήματα που συλλέγονται στα κέντρα ανακύκλωσης, αρχικά ζυγίζονται και ελέγχεται η κατάστασή τους. Για το λόγο αυτό, δε θα πρέπει να τους λείπουν σημαντικά τμήματα, όπως κινητήρας, καθίσματα, κιβώτιο ταχυτήτων, σύστημα διεύθυνσης, τροχοί, κ.λπ. Στη συνέχεια, μεταφέρεται στην εγκατάσταση απορρύπανσης, όπου αφαιρούνται η μπαταρία του και τα ελαστικά του και αποστραγγίζονται τα καύσιμα και όλα τα υγρά του. Τέλος, ανακτώνται τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά με κάποια αξία, ενώ το όχημα παίρνει το δρόμο για την πρέσα, όπου συνθλίβεται και τεμαχίζεται για να αποσταλεί στις χαλυβουργίες. Ενδεικτικά, αναφέρουμε πως από ένα αυτοκίνητο μπορούν να προκύψουν 700 κιλά μετάλλου, 10 κιλά ορυκτελαίου, 3 κιλά οξέων μπαταρίας, 7 κιλά μολύβδου, 40 κιλά εύφλεκτων ελαστικών, 1 κιλό αμιάντου και αρκετές ακόμη επιβλαβείς για το περιβάλλον ουσίες.

 

Πηγή:http://www.autotriti.gr