Επικαιρότητα

TÜV AUSTRIA HELLAS: Ανάληψη νέων έργων στην πιστοποίηση των φωτοβολταϊκών

TÜV AUSTRIA HELLAS: Ανάληψη νέων έργων στην πιστοποίηση των φωτοβολταϊκών Η TÜV AUSTRIA HELLAS έχει αναλάβει το τελευταίο τετράμηνο την επιθεώρηση και πιστοποίηση 105 νέων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής μελλοντικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 83 MWp.

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης από το Ε.ΣΥ.Δ. για Αρχικό και Περιοδικό Έλεγχο Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων διασυνδεδεμένων στο ηλεκτρικό δίκτυο βάσει του προτύπου ΕΝ 62446 εξακολουθεί να κατέχει ενεργό ρόλο στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στις αρχικές επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις καθώς και στους περιοδικούς ελέγχους στα Φ/Β συστήματα στην Ελλάδα.

 

Πηγή:http://www.greenbusiness.gr