Επικαιρότητα

Η ανάπτυξη μέσα από τη βιοοικονομία

Η ανάπτυξη μέσα από τη βιοοικονομία Κοινή επιτροπή στελεχών των υπουργείων Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης αναμένεται να εξετάσει τις δυνατότητες ανάπτυξης της βιοοικονομίας στην Ελλάδα και θα καταρτίσει και ειδική έκθεση.

Η πρωτοβουλία, που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, έχει ως στόχο να εντοπίσει τις δυνατότητες σύγχρονης αξιοποίησης βιολογικών και ανανεώσιμων πόρων από την ξηρά και στη θάλασσα στην Ελλάδα, ως εισροών για την παρασκευή τροφίμων και ζωοτροφών, τη βιομηχανική παραγωγή και την παραγωγή ενέργειας. Βάρος δε θα δοθεί και στη χρήση οργανικών αποβλήτων.

Οι τομείς της βιοοικονομίας είναι η αγροτική οικονομία, η βιομηχανία τροφίμων, η αλιεία αλλά και η χημική βιομηχανία, η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, η βιομηχανία καλλυντικών, όπως και η παραγωγή ενδυμάτων.

Στις κυριότερες δράσεις της βιοοικονομίας συγκαταλέγονται οι καινοτόμες μορφές αξιοποίησης της καλλιεργήσιμης γης, οι τεχνολογίες συγκομιδής, η ανάπτυξη βέλτιστων μορφών εκτροφής ζωών, η ανάπτυξη φυτών με νέες ιδιότητες, η χρησιμότητα νέων τεχνολογιών στην καταπολέμηση της φτώχειας, νέες μορφές χρήσης της Γενετικής στην παραγωγική δραστηριότητα, βιολογικά πλαστικά, όπως και καινούργιες τεχνολογίες στα βιοδιυλιστήρια.

Ο συγκεκριμένος κλάδος έχει πανευρωπαϊκά 24 εκατομμύρια εργαζομένους και ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισ. ευρώ. Σε προηγμένες χώρες όπως η Γερμανία απασχολούνται στον κλάδο της βιοοικονομίας 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι με μια προστιθεμένη αξία 400 εκατ. ευρώ περίπου.

 

Πηγή:http://www.newsbeast.gr