Επικαιρότητα

Αυξημένες κατά 2,4% οι εκπομπές διοξειδίου στην ΕΕ

Αυξημένες κατά 2,4% οι εκπομπές διοξειδίου στην ΕΕ Αύξηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 2,4% το 2010 καταγράφεται στην Ευρωπαϊκή Ενωση, όπως προκύπτει από την έκθεση «Κατά προσέγγιση απογραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε.: πρώτες εκτιμήσεις για το 2010» που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Αντίθετα από την αύξηση του 2,4%, (με ένα περιθώριο λάθους +/- 0,3%) που καταγράφηκε στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οικονομική ύφεση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 1,8% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, πέρυσι, στην Ελλάδα, σε σχέση με το 2009.

Η εκτιμούμενη αύξηση 2,4% των εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ενωση, πέρσι, ακολουθεί τη μείωση κατά 7% που είχε σημειωθεί το 2009, κυρίως εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης αλλά και της αύξησης της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η αύξηση του 2010 οφείλεται στην επάνοδο πολλών χωρών σε οικονομικά αναπτυξιακή τροχιά και σε έναν βαρύτερο χειμώνα που οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης για καύσιμα θέρμανσης. Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι η αύξηση των εκπομπών περιορίστηκε, λόγω της μεταστροφής από τους λιθάνθρακες στο φυσικό αέριο και των συνεχιζόμενων ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η μεγαλύτερη αύξηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μεγατόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα καταγράφηκε στη Γερμανία (35,3 μεγατόνους) και τη Βρετανία (17,2 μεγατόνους).

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η οικονομική ύφεση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 1,8% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, πέρυσι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, οι εκπομπές μειώθηκαν στην Ελλάδα, το 2010, κατά 2,2 μεγατόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με το 2009, με αποτέλεσμα η χώρα να κατατάσσεται στην όγδοη θέση μεταξύ των δεκαπέντε της Ευρωπαϊκής Ενωσης που έχουν κοινή δέσμευση έναντι του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Επίσης, καταλαμβάνει την ενδέκατη θέση στην Ευρώπη των 27. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι στα τέλη του 2010, η Ελλάδα ήταν σε σταθερή τροχιά επίτευξης των στόχων.

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση των 15, οι εκπομπές ήταν κατά 10,7% κάτω από τα επίπεδα του έτους αναφοράς (1990 στις περισσότερες περιπτώσεις), ποσοστό που ξεπερνάει το συλλογικό στόχο μείωσης του 8%. Οπως αναφέρεται στην έκθεση οι χώρες που δεν συμβαδίζουν προς τους στόχους τους (Αυστρία, Ιταλία και Λουξεμβούργο) πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες, είτε με περαιτέρω μείωση των εκπομπών, είτε με την επιπλέον στήριξη στους εύκαμπτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Κοιτώντας προς το 2020, οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα πρέπει να υλοποιήσουν μέτρα, που έχουν σχεδιαστεί, για να επιτύχουν το μονομερή στόχο που έχει θέσει η Ενωση για μείωση κατά 20% των εκπομπών, μια απαρχή για πολύ βαθύτερες περικοπές των εκπομπών που απαιτούνται μακροπρόθεσμα για να οικοδομηθεί μια χαμηλού άνθρακα οικονομία, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, καθηγήτρια Ζακλίν Μακγκλέιντ επισημαίνει ότι «παράλληλα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα και οι προσπάθειες για περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων από τη γεωργική δραστηριότητα οδήγησαν σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

«Η εμπειρία αυτή δείχνει ότι μπορούμε να μειώσουμε περισσότερο τις εκπομπές, αν εξετάσουμε πιο συστηματικά τις κλιματικές επιπτώσεις διαφόρων πολιτικών», τόνισε η Ζακλίν Μακγκλέιντ.

Μεγαλύτερες των αναμενόμενων θα είναι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Κίνα, αν και ο μεγαλύτερος ρυπαντής του πλανήτη εκτιμάται ότι βρίσκεται σε τροχιά εκπλήρωσης ή ακόμη και υπέρβασης των σχετικών δεσμεύσεων που ανέλαβε στην περσινή διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, στο Κανκούν, στο Μεξικό. Αυτό προκύπτει από έκθεση του προγράμματος Climate Action Tracker. Οι ερευνητές επαίνεσαν την Κίνα για τη «σημαντική προσπάθεια», που καταβάλλει να εκπληρώσει και πιθανά να υπερβεί τη δέσμευσή της στο Κανκούν, για μείωση κατά 40% έως 45% της έντασης άνθρακα της οικονομίας της, έως το 2020.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι ο ταχύτερα, του αναμενόμενου, ρυθμός ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες, το 2020, κατά περίπου 1 γιγατόνο ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τις προηγούμενες σχετικές εκτιμήσεις. Αναφορικά με τις ΗΠΑ, το δεύτερο μεγαλύτερο ρυπαντή του πλανήτη, οι ερευνητές τονίζουν ότι θα αποδεικνύεται, κάθε χρόνο, όλο και πιο κοστοβόρα η εκπλήρωση της δέσμευσής τους στην Κοπεγχάγη για μείωση 17% των εκπομπών το 2020, σε σχέση με το 2005, λόγω απουσίας μεγάλης κλίμακας δράσεων έως σήμερα. Αν οι ΗΠΑ δεν αρχίσουν να προχωρούν σε δράσεις έως το 2015, θα πρέπει να μειώνουν τις εκπομπές τους κατά 3% ετησίως, για να αποδειχθούν συνεπείς με τη δέσμευσή τους.

 

Πηγή:http://www.imerisia.gr