Επικαιρότητα

Η AUDI θα παράγει καύσιμο με τη χρήση ηλιακής ενέργειας!

Η AUDI θα παράγει καύσιμο με τη χρήση ηλιακής ενέργειας! Η Audi κατασκευάζει μονάδα παραγωγής μεθανίου από νερό και CO2. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα καλύψουν το σύνολο των αναγκών της μονάδας αυτής, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία θα εγκαταστήσει φωτοβολταικά και ανεμογεννήτριες για το σκοπό αυτό!

Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία αναπτύχθηκε στην Στουτγκάρδη, ενώ η λειτουργεία της μονάδας αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2013.

Η ποσότητα μεθανίου που θα παράγεται θα αρκεί να κινήσει τα 1.500 νέα AUDI με κινητήρα φυσικού αερίου που θα κυκλοφορήσουν φέτος στους δρόμους.

Η διαδικασία παρασκευής καυσίμων μέσω ηλιακής ενέργειας έρχεται έπειτα από ισχυρή πίεση που ασκεί το γερμανικό κράτος για την μείωση των εκπομπών ρύπων CO2. Η διαδικασία μετατροπής της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας σε μεθάνιο είναι ακόμα οικονομικά ασύμφορη, όμως εάν γίνει χρήση της πλεονάζουσας ενέργειας που παράγεται από τις ανεμογεννήτριες κυρίως κατά τις νυκτερινές ώρες, τότε η διαδικασία αυτή μπορεί να αποδειχθεί βιώσιμη.

 

Η AUDI θα παράγει καύσιμο με τη χρήση ηλιακής ενέργειας!