Επικαιρότητα

Στο ευρωπαϊκό δίκτυο λιμένων EcoPorts ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας

Στο ευρωπαϊκό δίκτυο λιμένων EcoPorts ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου λιμένων EcoPorts είναι από την προηγούμενη εβδομάδα ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας (Ο.Λ.Κ.), στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγονται το εμπορικό λιμάνι «Φίλιππος Β’» στην περιοχή της Νέας Καρβάλης, το επιβατικό λιμάνι «Απόστολος Παύλος» στην πόλη της Καβάλας και δυο μικρότερα λιμάνια, ένα στη Νέα Πέραμο του Δήμου Παγγαίου κι ένα στην Κεραμωτή του Δήμου Νέστου.

Η είσοδος ενός λιμανιού στο δίκτυο EcoPorts προϋποθέτει αρχικά την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του σύμφωνα με την μέθοδο EcoPort Self Diagnosis Method (SDM) και στη συνέχεια την κάλυψη των προϋποθέσεων του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης Port Environmental System (PERS).

Στο δίκτυο EcoPorts, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του ευρωπαϊκού οργανισμού θαλάσσιων λιμένων (ESPO – European Sea Ports Organization), συμμετέχουν λιμάνια τα οποία έχουν ενσωματώσει στην καθημερινή λειτουργία τους συγκεκριμένες δράσης περιβαλλοντικής ευθύνης. Στη Ελλάδα στο παραπάνω δίκτυο συμμετέχουν όσα λιμάνια έχουν συσταθεί σε ανώνυμες εταιρείες – οργανισμούς.

Το σύστημα PERS έχει αναπτυχθεί από την ESPO ειδικά με στόχο την αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση των λιμένων και η πιστοποίηση κατά PERS πραγματοποιείται από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd’s Register.

 

Πηγή:http://www.aftodioikisi.gr