Επικαιρότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΙΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΙΙ Η ημερίδα οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υ.Π.Ε.Κ.Α. με την συνδρομή του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου.

Στόχος είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2013.

Ο προϋπολογισμός για το 2013 είναι 65 εκ. ευρώ και οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν δράσεις για ενεργειακή αποδοτικότητα, ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές. Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα αξιολογηθούν ως επιτυχείς είναι έως 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Οι ενδιαφερόμενοι, που μπορούν να είναι ιδιωτικά και δημόσια νομικά πρόσωπα, οφείλουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 8 Μαΐου απευθείας στο Πρόγραμμα.

Η ημερίδα θα καλύπτει αναλυτικά τις προτεραιότητες για το 2013 που είναι και το τελευταίο έτος για το Πρόγραμμα ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΙΙ. Την επόμενη χρονιά θα αλλάξει πολύ η μορφή των δράσεων και του πλαισίου των προτάσεων για την περίοδο 2014-2020 καθώς θα ενσωματωθεί στο νέο Πρόγραμμα Horizon 2020.

Στο πλαίσιο της ημερίδας η εκπρόσωπος της Επιτροπής θα πραγματοποιήσει παρουσίαση σχετικά με τις δράσεις και προτεραιότητες τoυ Προγράμματος για το 2013. Οι προτεραιότητες της προκήρυξης καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο και τη μορφή παρουσίασης των προτάσεων, περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας του Προγράμματος, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

9:30 Eισαγωγή-καλωσόρισμα από εκπρόσωπο του ΥΠΕΚΑ

10:00-11:00 Παρουσίαση του προγράμματος για το 2013 και του πλαισίου για την περίοδο 2014-20 από την εκπρόσωπο της ΕΕ Βασιλεία Αργυράκη

11:00-13:00 Παρουσίαση επιτυχών προτάσεων:

1. Ηλίας Ευθυμιόπουλος, Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου: Το έργο SMILEGOV

2. Θεοχάρης Τσούτσος, Πολυτεχνείο Κρήτης: Το έργο NEZEH

3. Ιωάννης Ψαρράς, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Το έργο eReNET

4. Μάνος Ζούλιας, ΚΑΠΕ: Το έργο STORIES

13:00-13.30 Eρωτήσεις –απαντήσεις

13.30-15:00 Διμερείς συνομιλίες με την εκπρόσωπο ΕΕ για ιδέες προτάσεων από ενδιαφερομένους