Επικαιρότητα

Πρωτιά της Θεσσαλίας στη χρήση ποδηλάτου

Πρωτιά της Θεσσαλίας στη χρήση ποδηλάτου Η χρήση του ποδηλάτου ως μεταφορικού μέσου αυξάνεται σταθερά στην Ελλάδα αν και ακόμα λιγοστοί είναι οι Έλληνες που το χρησιμοποιούν για τις καθημερινές του μετακινήσεις, προς και από τη δουλειά ή τη σχολή, για ψώνια ή για διασκέδαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Public Issue, που δημοσιεύει η τοπική εφημερίδα «Ταχυδρόμος», ένα ποσοστό 3,1% χρησιμοποιεί καθημερινά το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς, με την πλειοψηφία τους να είναι άνδρες, ιδίως ανύπαντροι και γενικότερα, νέοι ηλικίας 18-24 ετών.

Σε επίπεδο περιφερειών η Θεσσαλία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης του ποδηλάτου με 15% και ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη (8%), στις επίπεδες πόλεις των οποίων, η παράδοση του ποδηλάτου συνεχίζει να επιβιώνει ή και να αναβιώνει.

Παράλληλα, η έρευνα δείχνει πως το ποδήλατο είναι διαδεδομένο μεταξύ των ανέργων, αλλά εξίσου και μεταξύ των εργοδοτών-αυτοαπασχολουμένων. Μετακινούνται με ποδήλατο κυρίως οι πολίτες που ανήκουν στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα ή δυσκολεύονται οικονομικά, αλλά και εκείνοι που με το διαθέσιμο εισόδημά τους τα καταφέρνουν ή διαθέτουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Επίσης, φαίνεται πως το ποδήλατο χρησιμοποιείται εξίσου από κατοίκους αστικών (4%) και ημιαστικών περιοχών (4%) της χώρας.

Το 2012, το 3,1% των Ελλήνων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί το ποδήλατο για τις καθημερινές του μετακινήσεις, προς και από τη δουλειά ή τη σχολή, για ψώνια ή για διασκέδαση. Οι ποδηλάτες είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες (4%), ιδίως ανύπαντροι και γενικότερα, νέοι ηλικίας 18-24 ετών (7%), αλλά σημαντικό ποσοστό χρήσης παρατηρείται και στις μεσαίες ηλικιακές ομάδες, πχ. στην κατηγορία 45-54 ετών (5%).

Η χρήση του ποδηλάτου είναι μάλλον «διαταξική». Το ποδήλατο είναι διαδεδομένο μεταξύ των ανέργων (5%), αλλά εξίσου και μεταξύ των εργοδοτών-αυτοαπασχολουμένων (5%). Μετακινούνται με ποδήλατο κυρίως οι πολίτες που ανήκουν στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα ή δυσκολεύονται οικονομικά (4%), αλλά και εκείνοι που με το διαθέσιμο εισόδημά τους τα καταφέρνουν (4%) ή διαθέτουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο (4%).

Η χρήση του ποδηλάτου αφορά περισσότερο τις πόλεις. Το ποδήλατο χρησιμοποιείται εξίσου από κατοίκους αστικών (4%) και ημιαστικών περιοχών (4%) της χώρας.

 

Πηγή:http://www.tvxs.gr