Επικαιρότητα

Μειώθηκαν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα

«Ουδέν... κακόν αμιγές καλού». Η οικονομική ύφεση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 1,8% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, πέρυσι, στην Ελλάδα, σε σχέση με το 2009, ενώ στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι εκπομπές αυξήθηκαν κατά 2,4%. Αυτά προκύπτουν από τις πρώτες εκτιμήσεις, τις οποίες έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA).

H EEA δημοσιοποίησε σήμερα τρεις εκθέσεις, οι οποίες δίνουν μία περιεκτική εικόνα της εξέλιξης, τόσο στο παρελθόν, όσο και στο μέλλον, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Κατά προσέγγιση απογραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ: πρώτες εκτιμήσεις για το 2010» (http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2010/approximated-eu-ghg-inventory-early,), η δεύτερη «Ιχνηλατώντας την πρόοδο προς τους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κιότο και της ΕΕ για το 2020» (http://www.eea.europa.eu/publications/ghg-trends-and-projections-2011), και η τρίτη «Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη: μια αναδρομική ανάλυση των τάσεων για την περίοδο 1990-2008» (http://www.eea.europa.eu/publications/ghg-retrospective-trend-analysis-1990-2008,).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΕΑ, οι εκπομπές μειώθηκαν στην Ελλάδα, το 2010, κατά 2,2 μεγατόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με το 2009, με αποτέλεσμα η χώρα να κατατάσσεται στην όγδοη θέση μεταξύ των δεκαπέντε της ΕΕ που έχουν κοινή δέσμευση έναντι του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Επίσης, καταλαμβάνει την ενδέκατη θέση στην Ευρώπη των 27. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι στα τέλη του 2010, η Ελλάδα ήταν σε σταθερή τροχιά επίτευξης των στόχων. Η μεγαλύτερη αύξηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μεγατόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα καταγράφηκε στη Γερμανία (35,3 μεγατόνους) και τη Βρετανία (17,2 μεγατόνους).

Η εκτιμούμενη αύξηση 2,4% των εκπομπών στην ΕΕ, πέρσι, ακολουθεί μείωση 7%, που είχε σημειωθεί το 2009. Η αύξηση οφείλεται στην επάνοδο πολλών χωρών σε οικονομικά αναπτυξιακή τροχιά και σε έναν βαρύτερο χειμώνα που οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης για καύσιμα θέρμανσης. Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι η αύξηση των εκπομπών περιορίστηκε, λόγω της μεταστροφής από τους λιθάνθρακες στο φυσικό αέριο και των συνεχιζόμενων ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Κοιτώντας προς το 2020, οι χώρες-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να υλοποιήσουν μέτρα, που έχουν σχεδιαστεί, για να επιτύχουν τον μονομερή στόχο που έχει θέσει η Ένωση για μείωση 20% των εκπομπών, υπογραμμίζει η ΕΕ.

Η εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, καθηγήτρια Ζακλίν Μακγκλέιντ επισημαίνει ότι «παράλληλα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα και οι προσπάθειες για περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων από τη γεωργική δραστηριότητα οδήγησαν σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

«Η εμπειρία αυτή δείχνει ότι μπορούμε να μειώσουμε περισσότερο τις εκπομπές, αν εξετάσουμε πιο συστηματικά τις κλιματικές επιπτώσεις διαφόρων πολιτικών», τόνισε η Ζακλίν Μακγκλέιντ.

 

Πηγή:http://www.kathimerini.gr