Επικαιρότητα

Eπιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές επιχειρήσεις

Eπιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές επιχειρήσεις Στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz, που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και την εταιρεία Facets, ολοκληρώθηκε η έκθεση με τίτλο «Κλιματική αλλαγή και ελληνικές επιχειρήσεις: Κίνδυνοι και ευκαιρίες».

Η σύνταξη της έκθεσης πραγματοποιήθηκε από τoWWF Ελλάς και έχει στόχο τη γενική ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία. Στο πρώτος μέρος της έκθεσης δίνονται βασικές πληροφορίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη και τον άνθρωπο. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία ανασκόπηση των κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που επηρεάζονται.

Σκοπός του προγράμματος και της έκθεσης είναι «…να προετοιμάσει την αγορά έτσι ώστε να προσαρμοστεί έγκαιρα στις νέες συνθήκες και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή…»

Το climabiz συνεισφέρει στην υλοποίηση του παρακάτω στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής:«Τη διασφάλιση της προσαρμογής της οικονομίας…και της κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δυσμενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και στον μετριασμό των επιπτώσεων αυτών».

Η έκθεση θα διανεμηθεί σε επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

 

Πηγή:http://www.qualitynet.gr