Επικαιρότητα

Νέο ρεκόρ για τα φωτοβολταϊκά CIGS

Νέο ρεκόρ για τα φωτοβολταϊκά CIGS Ρεκόρ απόδοσης κατάφεραν να επιτύχουν τα φωτοβολταϊκά τύπου CIGS (Δισεληνοϊνδιούχου χαλκού) της ιαπωνικής εταιρίας κατασκευής φ/β Solar Frontier, όπως υποστηρίζει η ίδια η εταιρία.

Πρόκειται για απόδοση της τάξης του 19,7% η οποία επιτεύχθηκε σε μικροσκοπικό επίπεδο, δηλ. χρησιμοποιώντας φ/β κυψέλες 0.5cm x 0.5cm.

Το ποσοστό αυτό μετρήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Προηγμένης Βιομηχανικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και αποτελεί βελτίωση του προηγούμενου ρεκόρ του 18,6% το οποίο μάλιστα ίσχυε για περίπου μια δεκαετία.

Σημειώνεται ότι τα φωτοβολταϊκά τύπου CIGS έχουν γεννήσει σημαντικές ελπίδες δεδομένου ότι έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν υψηλές αποδόσεις με χαμηλό κατασκευαστικό κόστος.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr