Επικαιρότητα

To Εθνικό Μουσείο Λιγνίτη στην Ουαλία ηλεκτροδοτείται με....φωτοβολταικά!

To Εθνικό Μουσείο Λιγνίτη στην Ουαλία ηλεκτροδοτείται με....φωτοβολταικά! Το Εθνικό Μουσείο Λιγνίτη της Ουαλίας βρίσκεται στην πόλη "Big Pit", και παρουσιάζει την ιστορία της εξόρυξης λιγνίτη, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα ξενάγησης εντός του ορυχείου σε βάθος 100 μέτρων.

Είναι γεγονός ότι ο λιγνίτης θα έπρεπε να μη χρησιμοποιείται πλέον ως πρωτογεννής πηγή ενέργειας καθώς μολύνει το περιβάλλον πολύ περισσότερο από τις εναλλακτικές πηγές. Όμως δε θα πρέπει να ξεχνούμε τις ευεργετικές του πτυχές και τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της τεχνολογίας και του πολιτισμού μας.

Είναι λοιπόν σημείο των καιρών μας ή μήπως αποτελεί απλά φυσική εξέλιξη του βιομηχανοποιημένου πολιτισμού μας το γεγονός ότι το Εθνικό Μουσείο Λιγνίτη στην Ουαλία ηλεκτροδοτείται από...Φωτοβολταικά?

Στην οροφή του μουσείου έχουν εγκατασταθεί 200 φωτοβολταικά πάνελ με συνολική ισχύ περίπου 50kW, ικανά να καλύψουν το σύνολο των αναγκών του μουσείου σε ηλεκτρική ενέργεια

Πέρα όμως από το συμβολισμό που σηματοδοτεί η δράση αυτή και αφορά την εξέλιξη της τεχνολογίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι υπεύθυνοι του Μουσείου πλέον θα απολαμβάνουν ένα επιπλέον εισόδημα από την πώληση του πλεονάζοντος ηλεκτρικού ρεύματος που παράγουν.

 

To Εθνικό Μουσείο Λιγνίτη στην Ουαλία ηλεκτροδοτείται με....φωτοβολταικά!

To Εθνικό Μουσείο Λιγνίτη στην Ουαλία ηλεκτροδοτείται με....φωτοβολταικά!