Επικαιρότητα

Ποια ελληνικά έργα ΑΠΕ θα χρηματοδοτηθούν από την Κομισιόν

Ποια ελληνικά έργα ΑΠΕ θα χρηματοδοτηθούν από την Κομισιόν Δύο ελληνικά έργα ΑΠΕ περιλαμβάνονται στα εγκριθέντα σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 1,2 δις. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος NER 300.

Πρόκειται για τα έργα CSPc Minos και το CSPc Maximus, των οποίων η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 86,5 εκατ. ευρώ.

Για το πρώτο n χρηματοδότηση ανέρχεται σε 42 εκατ. ευρώ και αφορά την κατασκευή ηλιοθερμικού σταθμού στην Ανατολική Κρήτη, όπου n ηλιακή ακτινοβολία χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας και στη συνέχεια ηλεκτρικής ενέργειας.

To δεύτερο σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί με 44,5 εκατ. ευρώ και αφορά την ανάπτυξη ηλιακών πιάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία.

Τα 23 συνολικά έργα που εγκρίθηκαν θα συγχρηματοδοτηθούν με τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των 200 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπής από το απόθεμα για νεοεισερχόμενους (NER) του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της E.E. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: βιοενέργεια (συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων βιοκαυσίμων), συστήματα συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας, γεωθερμική ενέργεια, αιολική ενέργεια, ωκεάνια ενέργεια και διαχείριση κατανεμημένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (έξυπνα δίκτυα).

 

Πηγή:http://www.energypress.gr