Επικαιρότητα

H Google ενισχύει την έρευνα για πράσινα δομικά υλικά!

H Google ενισχύει την έρευνα για πράσινα δομικά υλικά! Η Google ανακοίνωσε χορηγία ύψους 3 εκ. δολλαρίων υπέρ του πράσινου συμβουλίου κατασκευών των Η.Π.Α (U.S.G.B.C) κατά τη διάρκεια ετήσιου συνεδρίου για την οικολογική δόμηση που λαμβάνει χώρα στο San Francisco την τρέχουσα εβδομάδα.

Η Google ειναι πρωτοπόρος στις πράσινες κατασκευές εφαρμόζοντας τέτοιες τεχνολογίες στις εγκαταστάσεις της. Ταυτόχρονα δεν αποδέχεται κατασκευές που χρησιμοποιούν δομικά υλικά που εντάσσονται στη "μαύρη" περιβαλλοντική λίστα.

Η χορηγία αυτή θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την έρευνα και ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνολογιών για την κατασκευή "πράσινων" κτιρίων.