Επικαιρότητα

Eρχονται «Πράσινα» Δίτροχα από το 2016 με Απόφαση της Ε.Ε.

Eρχονται «Πράσινα» Δίτροχα από το 2016 με Απόφαση της Ε.Ε. Περισσότερο ασφαλείς και «πράσινες» πρόκειται να καταστούν οι μοτοσικλέτες στην επόμενη τετραετία, όπως προβλέπει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για όλα τα μηχανοκίνητα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα και τετράκυκλες μοτοσικλέτες, από μοτοποδήλατα μέχρι μηχανές μεγάλου κυβισμού.

Σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το 2016 μπαίνουν σε εφαρμογή αυστηρότερες προδιαγραφές για την ασφάλεια και τις εκπομπές ρύπων των μοτοσικλετών, τα οποία μολονότι αντιπροσωπεύουν μόλις το 2% των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπης, ευθύνονται ωστόσο, για το 16% των θανατηφόρων ατυχημάτων. Βάσει του νέου κανονισμού, όλες οι «μεγαλύτερες» μοτοσικλέτες (άνω των 125 cc) θα πρέπει να διαθέτουν το σύστημα φρεναρίσματος ABS, ενώ οι «μικρότερες» (κάτω των 125 cc) θα πρέπει να διαθέτουν είτε το σύστημα ABS είτε το σύστημα CBS (σύστημα συνδυασμένης πέδησης).

Μέχρι το τέλος του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει μια ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, με συστάσεις για το αν χρειάζεται να καταστεί υποχρεωτικό το σύστημα ABS για όλες τις μοτοσικλέτες, ανεξαρτήτως κυβισμού.Οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν επίσης τα μέτρα που αφορούν τη βελτίωση της ορατότητας των μοτοσικλετών και των αναβατών, με την εισαγωγή της αυτόματης έναρξης λειτουργίας του φωτισμού όταν ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία.

Πιο «πράσινες» μοτοσικλέτες

Όλα τα οχήματα της κατηγορίας L εκπέμπουν δυσανάλογα μεγάλες ποσότητες ρύπων. Για το λόγο αυτό οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της εφαρμογής των προδιαγραφών για τις εκπομπές ρύπων Euro 4 στις μοτοσικλέτες από το 2016, στα μοτοποδήλατα από το 2017 και των προδιαγραφών Euro 5 σε όλα τα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα από το 2020.Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν επίσης τη σταδιακή εισαγωγή προηγμένων συστημάτων OBD (διαγνωστικά συστήματα οχήματος) προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότερη αναφορά βλαβών στα συστήματα λειτουργικής ασφάλειας, καλύτερος έλεγχος των εκπομπών, αλλά και διευκόλυνση της αποτελεσματικής και αποδοτικής επισκευής των οχημάτων.Ο νέος κανονισμός, που εγκρίθηκε με 643 ψήφους υπέρ, δεκέξι κατά και δεκαοκτώ αποχές, μένει τώρα να εγκριθεί και επισήμως από τα κράτη-μέλη. Ο κανονισμός θα αφορά μόνο τα καινούρια μηχανοκίνητα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα, καθώς επίσης και τις τετράκυκλες μοτοσικλέτες που θα ξεκινήσουν να πωλούνται από το 2016 και έπειτα.

Οι μοτοσικλέτες, μολονότι αντιπροσωπεύουν το 2% των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, ευθύνονται για το 16% των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Μέχρι το τέλος του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει μια ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας.

Τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε μία προσπάθεια περιορισμού της περιβαλλοντικής μόλυνσης η Ε.Ε. έχει θεσπίσει ορισμένους κανόνες σε ότι έχει να κάνει με τα επιτρεπτά όρια εκπομπής καυσαερίων των οχημάτων. H οδηγία -γνωστή ως euro 4- της οποίας η εφαρμογή ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2006 - έχει ως όρια εκπομπής ΝΟx τα 3,5 gr/kWh, ενώ η οδηγία euro 5 ορίζει εκπομπές καυσαερίων ΝΟx το ανώτερο 2,0 gr/kWh.

Για όλα τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα ντίζελ ισχύει η υποχρέωση σημαντικής μείωσης των εκπομπών οξειδίων του αζώτου από την έναρξη ισχύος του προτύπου Euro 6. Για παράδειγμα, για τις εκπομπές που προέρχονται από επιβατηγά αυτοκίνητα και άλλα οχήματα που προορίζονται για μεταφορά θα ισχύει ανώτατο όριο 80 mg/km (δηλαδή πρόσθετη μείωση κατά περισσότερο από 50 % σε σχέση με το πρότυπο Euro 5). Οι συνδυασμένες εκπομπές υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου που προέρχονται από οχήματα ντίζελ θα μειωθούν επίσης, έτσι ώστε να τεθούν ανώτατα όρια, π.χ. 170 mg/km όσον αφορά τα επιβατηγά αυτοκίνητα και άλλα οχήματα που προορίζονται για μεταφορά.

 

Πηγή:http://www.energia.gr