Επικαιρότητα

Το φωτοβολταικό πάρκο της Unigreen A.E από αέρος...

Το φωτοβολταικό πάρκο της Unigreen A.E από αέρος... Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση Φωτοβολταικού Πάρκου ισχύος 100kW στη στέγη των εγκαταστάσεων της εταιρείας UNIGREEN A.E υπό την επίβλεψη της PADEV

Τέθηκε σε εμπορική λειτουργία Ο φωτοβολταικός σταθμός της εταιρείας UNIGREEN A.E. To εν λόγω πάρκο έχει ισχύ 100kW και εγκαταστάθηκε στη στέγη των εγκαταστάσεων της εταιρείας στον Αυλώνα Αττικής. Ο σταθμός θα παράγει 128.000kWh ετησίως ενώ θα αποφεύγεται η έκλυση 118 τόνων ρύπων CO2.

Το φωτοβολταικό πάρκο κατασκευάστηκε με φωτοβολταικά πάνελ της εταιρείας SUNTECH, ενώ τα inverter του συστήματος είναι του οίκου SMA.

H φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε με πτήση από παρά πέντε πάνω από τις εγκαταστάσεις της UNIGREEN.

Ανάδοχος κατασκευής του έργου είναι η εταιρεία Z-ENG M.E.Π.Ε, ενώ την ευθύνη μελέτης, αδειοδότησης και επίβλεψης του σταθμού ανέλαβε η PADEV M.Ε.Π.Ε.