Επικαιρότητα

Λύματα μολύνουν την παραλία της Λάμπης στην Κω

Λύματα μολύνουν την παραλία της Λάμπης στην Κω Σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν στην παραλία της Λάμπης στην Κω λόγω διάβρωσης της ακτής η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή υγρών λυμάτων στη θάλασσα. Στο ίδιο σημείο μάλιστα είχε παρατηρηθεί παρόμοιο φαινόμενο και πέρυσι.

Οι κάτοικοι οδηγήθηκαν στο επίμαχο σημείο εξαιτίας της ανυπόφορης οσμής και ειδοποίησαν το Λιμεναρχείο και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του νησιού ώστε να αναλάβουν δράση.

Το πρόβλημα χρονίζει καθώς ο κακός σχεδιασμός του αποχετευτικού αγωγού οδηγεί στην κατάρρευση της ακτής. Η λανθασμένη επιλογή διέλευσης του αγωγού κυριολεκτικά μέσα στην άμμο σε συνδυασμό με τις εκσκαφές, αποσταθεροποίησαν πλήρως το σύστημα των χαμηλών αμμολόφων που σταθεροποιούσε την ακτή και επιτάχυναν τη διάβρωση.

Η επίλυση του προβλήματος είναι επιτακτική για την ασφάλεια και υγιεινή των λουομένων καθώς και για την εικόνα του νησιού σε μια περίοδο με ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση.

 

Λύματα μολύνουν την παραλία της Λάμπης στην Κω