Επικαιρότητα

Γιατί πρέπει να ανακυκλώνουμε τα παλιά μας κινητά τηλέφωνα?

Γιατί πρέπει να ανακυκλώνουμε τα παλιά μας κινητά τηλέφωνα? Η ανακύκλωση ή η επαναχρησιμοποίηση των παλαιών κινητών τηλεφώνων βοηθάει το περιβάλλον εξοικονομώντας ενέργεια, συντηρώντας τους φυσικούς πόρους καθώς και με την επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων υλικών.

Τα κινητά τηλέφωνα όπως και όλες οι προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές (PDAs), περιέχουν ένα σημαντικό πλήθος από πολύτιμα υλικά, όπως χαλκός και πλαστικό. Η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση τέτοιων συσκευών, όχι μόνο συντηρεί τα πολύτιμα αυτά υλικά, αλλά αποτρέπει τη μόλυνση του αέρα και των υδάτινων πόρων ενώ ταυτόχρονα μειώνει δραστικά τις εκπομπές ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου που εκλείονται κατά τη διαδικασία της παραγωγής των συσκευών αυτών.

Σήμερα, το ποσοστό ανακύκλωσης των κινητών τηλεφώνων είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ενώ η σημασία της διαδικασίας αυτής είναι πολύ σημαντική. Αξίζει να σημειωθούν τα παρακάτω για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του οφέλους που μπορεί να αποκομισθεί:

  • Για κάθε κινητό τηλέφωνο που ανακυκλώνεται εξοικονομείται ενέργεια που αρκεί για τη λειτουργία 44 ωρών ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Για κάθε 1.000.000 κινητά τηλέφωνα που ανακυκλώνονται εξοικονομείται ενέργεια που αρκεί για την πλήρη λειτουργεία και κατανάλωση 185 τυπικών σπιτιών.
  • Οι ποσότητες υλικών όπως χαλκός, πλαστικό, ασήμι, ψευδάργυρος και πλατίνα είναι επίσης ιδιαίτερα εντυπωσιακές.
  • Τα μεταλικά τμήματα των συσκευών επαναχρησιμοποιούνται και έπειτα από κατάλληλο διαχωρισμό και επεξεργασία αποτελούν τις πρώτες ύλες για ψευδοκοσμήματα, ηλεκτρονικά είδη αλλά και στην βιομηχανία αυτοκινήτων.
  • Τα πλαστικά τμήματα αποτελούν τις πρώτες ύλες κυρίως για την κατασκευή πλαστικών συσκευασιών αλλά και πλαστικών μνερών αυτοκινήτων.

Για όλους αυτους τους λόγους το μύνημα είναι σαφές.

Δέν πετάμε το παλιό μας κινητό στα σκουπίδια, αλλά το ανακυκλώνουμε!

 

Πηγή:http://about.com