Επικαιρότητα

Πέντε άδειες μεγάλων φωτοβολταϊκών έργων πουλάει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Πέντε άδειες μεγάλων φωτοβολταϊκών έργων πουλάει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Στην πώληση αδειών για πέντε μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 12 Μεγαβάτ (μέσω της πώλησης των εταιρειών που κατέχουν τις συγκεκριμένες άδειες) προχωρά η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, καθώς βλέπει να στενεύουν τα περιθώρια που έχει στη διάθεσή της για να υλοποιήσει τα έργα με τις κλειδωμένες ταρίφες (τελειώνουν τα 18μηνα) και οι δυνατότητες χρηματοδότησής τους είναι περιορισμένες.

Πρόκειται για το γνωστό θέμα έλλειψης ρευστότητας και δυσκολίας πρόσβασης σε δανειακά κεφάλαια που αντιμετωπίζουν πλέον όλες οι επιχειρήσεις στη χώρα μας, αλλά και ειδικότερα η ΔΕΗ που συναρτάται άμεσα με την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Έτσι, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχωρά σε πλειοδοτικό διαγωνισμό πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών των θυγατρικών της εταιρειών «Ιαπετός Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία Φωτοβολταϊκών Έργων» και «Φοίβη Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία Φωτοβολταϊκών Έργων».

Ποιες είναι οι πέντε άδειες

Η «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» διαθέτει χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων συνολικής ονομαστικής ισχύος 8,15 MWp και ειδικότερα τους εξής τρεις Φ/Β Σταθμούς:

- Φ/Β Σταθμός ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας: Σταθμός ονομαστικής ισχύος 1,99 MWp, ο οποίος θα κατασκευασθεί σε έκταση εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Έδεσσας, στο Δήμο Βεγορίτιδας του Νομού Πέλλης, εμβαδού 50.069 τ.μ.

- Φ/Β Σταθμός ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας: Σταθμός ονομαστικής ισχύος 1,68 MWp, ο οποίος θα κατασκευαστεί εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Φλώρινας σε έκταση εμβαδού 38.542 τ.μ.

- Φ/Β Σταθμός ΒΙ.ΠΕ. Πετραίας: Σταθμός ονομαστικής ισχύος 4,48 MWp, ο οποίος θα κατασκευαστεί εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Πετραίας σε έκταση εμβαδού 100.000 τ.μ.

Η «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.» διαθέτει χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων συνολικής ονομαστικής ισχύος 3,98 MWp και ειδικότερα τους εξής δύο Φ/Β Σταθμούς:

- Φ/Β Σταθμός ΒΙ.ΠΕ. Καρδίτσας: Σταθμός ονομαστικής ισχύος 1,99 MWp, ο οποίος θα κατασκευαστεί εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Καρδίτσας, στο Δήμο Παλαμά, Νομού Καρδίτσας, σε έκταση εμβαδού 43.257 τ.μ.

- Φ/Β Σταθμός ΒΙ.ΠΕ. Δράμας: Σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 1,99 MWp , ο οποίος θα κατασκευασθεί εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας, Νομού Δράμας σε έκταση εμβαδού 49.271 τ.μ.

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες στις 31 Οκτωβρίου 2012 και η σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης μετοχών για κάθε θυγατρική εταιρεία θα ανατεθεί στον διαγωνιζόμενο που θα υποβάλλει την υψηλότερη οικονομική προσφορά.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr