Επικαιρότητα

Πυροπροστασία Δασών

Πυροπροστασία Δασών Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιδιώκει να επιστήσει την προσοχή όλων μας στο θέμα της προφύλαξης των δασών και των κινδύνων από την εκδήλωση πυρκαγιών, ειδικά τη θερινή περίοδο.

Μέσω ενός τηλεοπτικού μηνύματος το οποίο είναι επικεντρωμένο στον ανθρώπινο παράγοντα και στην αμέλεια ως κύρια αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών επιχειρείται η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα πρόληψης και προστασίας των δασών. Με δημιουργικό τρόπο αποτυπώνεται πως μία στιγμιαία αμέλεια, σε συνδυασμό με έναν ξαφνικό αέρα, μπορεί να προκαλέσει μία ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. http://www.youtube.com/user/MinistryEnvironment#p/u/6/eYEgtaeUf90

 

Πηγή:http://www.youtube.com/user/MinistryEnvironment#p/u/6/eYEgtaeUf90

File:ypeka_logo.jpg