Επικαιρότητα

Κύπρος: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος

Κύπρος: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος Πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας MED, βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα το έργο με την ονομασία ELIH MED «Energy Efficiency in Low income Housing in the Mediterranean», εταίρος στο οποίο είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, αφορά τον εντοπισμό και υλοποίηση πρακτικών, τεχνικών λύσεων και καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης για την ανάπτυξη επεμβάσεων με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά με χαμηλό ετήσιο εισόδημα. Στην Κύπρο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις αύξησης της ενεργειακής απόδοσης σε 25 νοικοκυριά με χαμηλό ετήσιο εισόδημα και να εγκατασταθούν 25 έξυπνοι μετρητές.

Οι κατοικίες αυτές έχουν ήδη επιλεγεί από την ΡΑΕΚ ώστε να αποτελέσουν το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) φωτοβολταϊκών συστημάτων εγκατεστημένων σε οικίες. Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης οι 25 τελικοί δικαιούχοι έχουν επιλεγεί.

Το πιλοτικό αυτό έργο συγχρηματοδοτείται επίσης από τις ακόλουθες τοπικές αρχές: Δήμος Στροβόλου, Δήμος Λατσιών, Δήμος Λάρνακας, Δήμος Αγίου Αθανασίου, Δήμος Γερίου, Δήμος Πάνω Λευκάρων, Δήμος Παραλιμνίου, Δήμος Αραδίππου, Δήμος Έγκωμης, Δήμος Ιδαλίου, Δήμος Πόλης Χρυσοχόος, Δήμος Λακατάμια, Κοινότητα Εργατών, Κοινότητα Ψιμολόφου και τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης.

Το ΦΒ σύστημα με συμψηφισμό (net metering) θα εγκατασταθεί στην Κοινότητα Ψιμολόφου

Ιδιοκτήτρια κατοικίας που εμπίπτει στην κατηγορία νοικοκυριού με χαμηλό ετήσιο εισόδημα βρίσκεται στην Κοινότητα Ψιμολόφου. Πρόκειται για οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα. Η κατοικία κτίστηκε το 1985 και έχει εμβαδό 130 τ.μ. Το ετήσιο κόστος του νοικοκυριού για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.

Με την εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος δυναμικότητας 1 kW αναμένεται να παράγονται και να καταναλώνονται στο σπίτι περίπου 1.600 kWh τον χρόνο. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ψιμολόφου αποφάσισε όπως συγχρηματοδοτήσει επεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στην κατοικία της ιδιοκτήτριας.

Η εταιρία Enfoton Solar Ltd παρέχει δωρεάν 4 φωτοβολταϊκά πλαίσια 240Wp για εγκατάσταση σε κατοικία στην Κοινότητα Ψιμολόφου.

Η εταιρία Johnsun Ηeaters Ltd παρέχει δωρεάν τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου παρέχει δωρεάν την αγορά και εγκατάσταση του έξυπνου μετρητή για το net metering.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ψιμολόφου συγχρηματοδοτεί τις επεμβάσεις

 

Πηγή:http://www.energypress.gr