Επικαιρότητα

ΥΠΕΚΑ: Ανακοίνωση για τη δημοπράτηση δικαιωμάτων ρύπων

ΥΠΕΚΑ: Ανακοίνωση για τη δημοπράτηση δικαιωμάτων ρύπων Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012.

Στη δημοπρασία κατατέθηκαν χρηματικές εγγυήσεις από τέσσερα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών πριν τη δημοπρασία, το συνολικό ποσό των οποίων ήταν ικανό να καλύψει περίπου το τετραπλάσιο της δημοπρατούμενης ποσότητας, γεγονός που συνεχίζει να δείχνει το έντονο ενδιαφέρον για την αγορά ρύπων.

Συνολικά εισήχθησαν 11 εντολές από τις οποίες οι 10 παρέμειναν ενεργές διαρκώς. Οι συγκατέχοντες των οποίων οι προσφορές ικανοποιήθηκαν ήταν τρεις.

Η αξία των συναλλαγών EUAs που τελικώς δημοπρατήθηκαν έφτασε τα 7.460.000 ευρώ (1.000.000 δικαιώματα εκπομπής προς 7,46 ευρώ).