Επικαιρότητα

Λίπασμα από απόβλητα ελαιουργείων στα Χανιά

Λίπασμα από απόβλητα ελαιουργείων στα Χανιά Με την επεξεργασία και οξείδωση των υγρών απόβλητων των ελαιουργείων προσπαθούν το Πολυτεχνείο Κρήτης με το Πανεπιστήμιο Κύπρου να παράξουν λίπασμα.

Μια διαφορετική αξιοποίηση των υγρών απόβλητων των ελαιουργείων με την οξείδωσή τους από το ηλιακό φως επιχειρούν τα δύο Πανεπιστήμια. Μάλιστα, με τη χρησιμοποίηση πιλοτικού αντιδραστήρα στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, μπορεί να γίνει ειδική επεξεργασία των αποβλήτων ώστε να παραχθούν φυσικά λιπάσματα για άρδευση εκτάσεων με δενδρώδεις καλλιέργειες, δασικά δέντρα ή καλλιέργειες που βρίσκονται γύρω από τον χώρο των εγκαταστάσεων του ελαιοτριβείου.

Όλα αυτά, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 'Βιώσιμη διαχείριση αγροβιομηχανικών αποβλήτων: Αξιοποίηση και τελική επεξεργασία με φωτο-Φέντον αποβλήτων ελαιουργείων - SOLIVAL', το οποίο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2010 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου.

Συντονιστής είναι το Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος 'Γαία' του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την επίβλεψη της επίκουρης καθηγήτριας δρος Δέσπως Φάττα -Κάσινου και τη συμμετοχή των ερευνητριών δρος Πέτρης Παπαφιλίππου και δρος Ειρήνης Μιχαήλ.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν ως εταίροι τα Εργαστήρια 'Τεχνικής Χημικών Διεργασιών' και 'Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας' του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών δρος Διονύσιου Μαντζαβίνου και δρος Νικόλαου Καλογεράκη, αντίστοιχα και τη συμμετοχή των ερευνητριών δρος Βασιλείας Δασκαλάκη και Μαρίας Πολίτη.

Όπως επισημαίνουν οι κ. Μαντζαβίνος, Καλογεράκης, Δασκαλάκη και Πολίτη, σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διεργασίας για την ορθολογιστική διαχείριση των υγρών αυτών αποβλήτων, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα την ανάκτηση και την αξιοποίηση των μεγάλης σημασίας ουσιών, που βρίσκονται στα απόβλητα και τέλος, την εφαρμογή φιλικής προς το περιβάλλον επεξεργασίας, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της τοξικότητας του αποβλήτου.

 

Πηγή:http://www.goodnet.gr