Επικαιρότητα

Γιατί τα εμπορικά ακίνητα ξοδεύουν υπερβολικά για την ενέργεια

Γιατί τα εμπορικά ακίνητα ξοδεύουν υπερβολικά για την ενέργεια Οι κάτοχοι εμπορικών κτιρίων ανακαλύπτουν νέους τρόπους μεγιστοποίησης των κερδών και της αποτίμησης της περιουσίας τους. Η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αντιστοιχεί έως και στο 30% των συνολικών δαπανών. Συνεπώς οι δυνατότητες βελτίωσης των καθαρών εσόδων εκμετάλλευσης (NOI) ως αποτέλεσμα των βέλτιστων πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας είναι σημαντικές.

Μια εταιρία που διαχειρίζεται ένα κτίριο γραφείων 500.000 τετραγωνικών ποδών (46.452 m2), για παράδειγμα, λαμβάνει μια στρατηγική απόφαση μείωσης των ενεργειακών δαπανών κατά 25%.

Επειδή οι ετήσιες ενεργειακές δαπάνες για ένα εμπορικό κτίριο γραφείων είναι κατά μέσο όρο περίπου 1,25 Ευρώ ανά τετραγωνικό πόδι, η αναμενόμενη εξοικονόμηση θα είναι 0,35 Ευρώ ανά τετραγωνικό πόδι, δηλαδή συνολικά 173.000 Ευρώ.

Ο τρόπος με τον οποίο οι κάτοχοι και οι ένοικοι των κτιρίων αγοράζουν και καταναλώνουν την ενέργεια αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, που προσφέρει ευκαιρίες μείωσης του κόστους. Οι λύσεις λογισμικού διαχείρισης ενέργειας της Schneider Electric™ βοηθούν τους κατόχους ακινήτων να αξιοποιούν τα δικαιώματά τους με διάφορους τρόπους:

Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας

Τα συστήματα συγκεντρώνουν και παράγουν αναφορές λεπτομερών πληροφοριών ισχύος και ενέργειας για τα βασικά συστήματα του κτιρίου (π.χ. θέρμανση, ψύξη, αυτοματισμοί κτιρίου, διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, γεννήτριες). Το λογισμικό παρακολουθεί τις συνθήκες λειτουργίας και ειδοποιεί τον υπεύθυνο για πιθανά προβλήματα, πριν αυτά προκύψουν.

Διασφάλιση της ακρίβειας των λογαριασμών του παρόχου ισχύος Τα συνήθη σφάλματα αφορούν ανακριβή δεδομένα μετρητών ή λογαριασμούς με λάθος χρεώσεις. Σε μια περίπτωση υποκοστολόγησης, οι περισσότερες συμβάσεις παροχής επιτρέπουν στην υπηρεσία κοινής ωφελείας να ανακτήσει αυτές τις χαμένες χρεώσεις μήνες ή/και χρόνια αφού παρουσιάστηκε το σφάλμα. Σε μια περίπτωση υπερκοστολόγησης του λογαριασμού, οι δαπάνες μπορεί να μην είναι ανακτήσιμες στο μέλλον, αν ο χώρος καταλαμβάνεται από νέους ενοίκους.

Οι λύσεις της Schneider Electric™ παρέχουν μετρητές με εφάμιλλη ακρίβεια μέτρησης εγκατεστημένους παράλληλα με τους μετρητές χρέωσης της εταιρίας κοινής ωφελείας. Το λογισμικό υπολογίζει με ακρίβεια έναν λογαριασμό, συνδυάζοντας τις δομές χρεώσεων της εταιρίας κοινής ωφελείας, και συγκρίνει κάθε περίοδο χρέωσης με το λογαριασμό της εταιρίας, ώστε να εντοπίσει τυχόν ασυμφωνίες.

Το σύστημα καθορίζει εάν η ενέργεια που έχει ληφθεί από την εταιρία κοινής ωφελείας ικανοποιεί τις συμβατικές απαιτήσεις. Σαν ένας καταγραφέας πτήσης, ένα «μαύρο κουτί», το σύστημα καταγράφει στοιχεία, τα οποία συνήθως αποτελούν το κλειδί για την είσπραξη δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων χιλιάδων σε αποζημιώσεις από μια εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.

«Σαν ένας καταγραφέας πτήσης, ένα «μαύρο κουτί», το σύστημα καταγράφει στοιχεία, τα οποία συνήθως αποτελούν το κλειδί για την είσπραξη δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων χιλιάδων σε αποζημιώσεις από μια εταιρία παροχής ενέργειας.»