Επικαιρότητα

Ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας για κατοικίες από την SMA

Ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας για κατοικίες από την SMA Με το Sunny Home Manager η SMA είναι ο πρώτος κατασκευαστής που προσφέρει ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας, το οποίο μπορεί να σχεδιάσει με έξυπνο τρόπο τον αυτόματο έλεγχο καταναλωτών περιλαμβάνοντας τόσο την τοπική αποθήκευση όσο και τη χρήση χρονικά μεταβλητών τιμολογίων ρεύματος δικτύου.

Η διαχείριση των ροών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκατανάλωσης και της ενσωμάτωσης συστημάτων αποθήκευσης, είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διοχέτευση της αυξανόμενης φωτοβολταϊκής ισχύος στην υφιστάμενη δομή δικτύων.

Ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν η δημιουργία κινήτρων αμοιβής στη γερμανική νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να βελτιωθεί ο χρονικός συντονισμός της παραγωγής και της κατανάλωσης. Ωστόσο μεσοπρόθεσμα απαιτούνται περαιτέρω μέτρα, που εν τέλει καταλήγουν στα πολυσυζητημένα συστήματα "Smart Grid" ή "Smart-Home".

Ο μακροπρόθεσμος στόχος για ένα ενεργειακό σύστημα που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές έγκειται στον έξυπνο και ευέλικτο έλεγχο όλων των ροών ενέργειας και στη βελτιστοποίησή τους τόσο σε επίπεδο νοικοκυριών, όσο και αναφορικά με το μητρικό δίκτυο διανομής ή το διασυνδεδεμένο δίκτυο.