Επικαιρότητα

Υπογραφή Μνημονίου από ΔΕΗ Ανανεώσιμες και Έλικα Α.Ε.

Υπογραφή Μνημονίου από ΔΕΗ Ανανεώσιμες και Έλικα Α.Ε. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ η κατά 100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, και η ΕΛΙΚΑ ΑΕ, εταιρεία των Ομίλων Κοπελούζου - Σαμαρά, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την, με αμοιβαίες προσπάθειες, ανάπτυξη έργων τους στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η αξιοποίηση της σωρευμένης τεχνογνωσίας και πολυετούς εμπειρίας τους στις ΑΠΕ για την ανάπτυξη μεγάλων, πρωτοποριακών, πολυσύνθετων, και εθνικά σημαντικών ενεργειακών έργων στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά αναφέρεται το μεγάλο αιολικό έργο της ΕΛΙΚΑ στην Κρήτη που συνδυάζει την ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος περίπου 850 MW τα οποία έχουν λάβει άδεια παραγωγής από την ΡΑΕ, και των οποίων ο σχεδιασμός περιλαμβάνει διασύνδεση με το ηπειρωτικό Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας.

 

Πηγή:http://www.dei.gr