Επικαιρότητα

Ενεργειακή αυτονομία των ποιμνιοστασίων στην Κρήτη

Ενεργειακή αυτονομία των ποιμνιοστασίων στην Κρήτη Μικτά συστήματα παραγωγής ενέργειας τα οποία θα αξιοποιούν εναλλακτικά ήλιο και αέρα σε συνδυασμό με την μηχανοκίνητη ηλεκτρογεννήτρια, προτείνει η μελέτη για την ενεργειακή αυτονομία των ποιμνιοστασίων της Κρήτης με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η μελέτη παραδόθηκε στα γραφεία του Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου (ΣΕΚΝΗ). Η μελέτη αυτή αποτελεί τεύχος 58 σελίδων με χάρτες- σχεδιαγράμματα -αναλυτικά τεχνικά και οικονομικά στοιχεία και αναφέρεται σε μικτά συστήματα παραγωγής ενέργειας τα οποία θα αξιοποιούν εναλλακτικά ήλιο και αέρα σε συνδυασμό με την μηχανοκίνητη ηλεκτρογεννήτρια.

Η λύση αυτή προτείνεται ιδιαίτερα σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις απομακρυσμένων περιοχών από τα δίκτυα της ΔΕΗ όπου το κόστος είναι απαγορευτικό για τους κτηνοτρόφους και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση των δικτύων μεταφοράς ενέργειας της ΔΕΗ μεγάλες.

Στο επόμενο διάστημα ο ΣΕΚΝΗ θα προβεί στην αξιολόγηση της μελέτης και αν υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον θα προκαλέσει ενημερωτική ημερίδα.

 

Πηγή:http://www.agronews.gr