Επικαιρότητα

Φωτοβολταικό Πάρκο ισχύος 100kW της UNIGREEN A.E

Φωτοβολταικό Πάρκο ισχύος 100kW της UNIGREEN A.E Τέθηκε σε εμπορική λειτουργία Ο φωτοβολταικός σταθμός της εταιρείας UNIGREEN A.E. To εν λόγω πάρκο έχει ισχύ 100kW και εγκαταστάθηκε στη στέγη των εγκαταστάσεων της εταιρείας στον Αυλώνα Αττικής. Ο σταθμός θα παράγει 128.000kWh ετησίως ενώ θα αποφεύγεται η έκλυση 118 τόνων ρύπων CO2.

Το φωτοβολταικό πάρκο κατασκευάστηκε με φωτοβολταικά πάνελ της εταιρείας SUNTECH, ενώ τα inverter του συστήματος είναι του οίκου SMA.

Ανάδοχος κατασκευής του έργου είναι η εταιρεία Z-ENG M.E.Π.Ε, ενώ την ευθύνη μελέτης, αδειοδότησης και επίβλεψης του σταθμού ανέλαβε η PADEV M.Ε.Π.Ε.

Η PADEV ευχαριστεί θερμά τον φορέα του έργου και την ανάδοχο εταιρεία για την εμπιστοσύνη και την άριστη συνεργασία κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.